top of page

Elokunto
- liikunta- ja hyvinvointipalvelu senioreille

Elokunnon perustajat Rob Örthén ja Andreas Thomasson lähestyivät minua ja kollegaani Riina Kruutia. He kaipasivat kiireesti markkinointi- ja viestintäapua senioreiden liikuntapalvelukonseptin Eläkeläinen Kesäkuntoon 2021 pilotointiin.

 

Taustalla vaikutti missio liikunnallisemmasta elämästä ikäihmisille.  Elokunto syntyi Robin ja Andyn aidosta halusta auttaa senioreita ylläpitämään ja kehittämään toimintakykyään. Minulla ja Riinalla oli ilo auttaa. Kahden markkinointiyrittäjän yhteisasiakkuus on varsin harvinaista - meillä se toimi loistavasti, kuten tuloksista näkee. Jatka lukemista!

Konseptin tavoitteena oli selvittää, kiinnostaisiko seniori-ikäisiä ihmisiä sähköinen liikuntapalvelu, ja voisiko heidät tavoittaa Facebook-markkinoinnin keinoin.

Kampanja materiaaleineen haluttiin lanseerata todella nopealla aikataululla, keväällä 2021. Tartuimme Riinan kanssa yhdessä haasteeseen ja laadimme kampanjalle markkinointisuunnitelman, joka sisälsi mm. äänensävyn määrittelyä, ostoprosessin vaiheet ja sisältösuunnitelman valitulle kohdeyleisölle.

Työskentely

Aloitimme yhteistyön maaliskuun 2021 loppupuolella kampanjasivun, eli landing pagen rakentamisella. Kampanjasivu oli avainroolissa, sillä sitä kautta saimme kohdeyleisömme, +60-vuotiaat ilmoittautumaan mukaan ilmaiseen neljän viikon kunto-ohjelmaan. Täten saatiin kerättyä lämmintä kohdeyleisöä, jolle markkinoida myöhemmin ilmestyvää varsinaista maksullista liikuntapalvelua.

 

 

 

Mitä teimme yhdessä?

  • Markkinointi- ja sisältösuunnitelma

  • Kampanjasivun eli landing pagen rakenteen ja tekstien laatiminen

  • Blogikirjoitukset verkkosivuille

  • Facebook -mainoskampanjat kuva-, video- ja tekstisisältöineen. Viikoittain julkaisimme 1-2 maksettua mainoskampanjaa ja 2 orgaanista julkaisua.

  • Kampanjaa tukevan Eläkeläinen Kesäkuntoon 2021 FB-ryhmän hallinnointi

  • Mainoskampanjoiden seuranta, analysointi ja kehittäminen yhteisissä viikkopalavereissa

 

Työskentelimme tiiviissä yhteistyössä Robin, Andyn ja Riinan kanssa koko kampanjajakson ajan, 16.4.- 31.5.2021. Tarkoitus on myöhemmin jatkaa asiakkuuden parissa!

 

 

 

 

Tulokset

Kuuden viikon kampanjajakson aikana kaikki odotukset ylittyivät. Mukaan kunto-ohjelmaan lähti kampanjasivumme ja Facebook-mainontamme ansiosta 2200 senioria. Kampanjaa tukevaan Facebook-ryhmään liittyi 1100 jäsentä. Mukaan lähteneet seniorit ovat olleet todella aktiivisia, ja heiltä saatu palaute on ollut kiittävää ja positiivista.

Kohtuullisesti budjetoitujen Facebook-mainostemme linkkejä klikattiin yhteensä noin 21 700 kertaa ja ne tavoittivat noin 160 000 henkilöä ympäri Suomen.

Kampanja todettiin erittäin onnistuneeksi ja kehitystyö varsinaisen Elokunto-liikuntapalvelun parissa jatkuu.

.

Asiakkaan palaute

"Tavoitteenamme oli toteuttaa kevään 2021 aikana kampanja, jolla halusimme testata ja tutkia miten seniorikohderyhmä (65-75 v.) reagoi Facebook-markkinointiin, jossa tarjoamme heille mahdollisuutta kehittää toimintakykyään neljän viikon harjoitusohjelman kautta.

Saimme vinkin eräältä kokeneelta digimarkkinointikentän tekijältä, että Riina ja Sara voisivat tuoda projektiin oikeanlaista energiaa ja osaamista. Aloitimme yhteistyön hyvin tiukalla aikataululla, reilu kuukausi ennen kampanjan lanseerausajankohtaa. Yhteistyö tiimin kanssa oli tehokasta, hauskaa ja mutkatonta.

 

Saran ja Riinan työpanos tuotti mm. merkittävän määrän toimivia, mutta inhimillisesti samaistuttavia Facebook-mainoksia, joilla saimme ajettua oikeaa kohderyhmää laskeutumissivulle. Mainosten lisäksi he auttoivat luomaan erinomaisen laskeutumissivun copyn, joka puhutteli asiakkaita ja auttoi saavuttamaan loistavan konversioprosentin harjoitusohjelmaan osallistuneiden osalta.

Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja voimme suositella heitä lämpimästi! Suuri kiitos Riina ja Sara panoksestanne tähän asti!"

Rob ja Andy, Elokunnon perustajat, kesällä 2021

Otteita laskeutumissivusta

lp1.jpg
lp2.jpg
lp3.jpg
lp4.jpg
lp5.jpg
lp7.jpg
lp6.jpg
lp11.jpg
lp10.jpg
lp8.jpg
lp9.jpg

Esimerkkejä somepostauksista ja -mainoksista:

Elokunto2.JPG
Elokunto3.JPG
Elokunto2a.JPG
bottom of page